Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Tuýp nhựa Dầu Gội - ST Khách sạn

LH: 0902706122

Tuýp nhựa PE - Dầu Gội - ST Khách sạn

LH: 0902706122

Tube Tron Size 50

Tube Tron Size 35

Tube Tron Size 25 Nắp Lotion

Tube Tron Size 25

Tube tron Size 16 001

Tube Tron Size 16 002

Tube Oval Size 40 001

Tube Oval Size 40 002

Tube Oval Size 40 003

Tube Oval Size 40 004

Tube Oval Size 30

Bộ SP Tube 7 Lớp Cao cấp

Size 50 2

Size 50 1

Size 50 3

Tube oval Size 40 02

Tube Oval Size 40 005

Tube Oval Size 40