Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Hũ PET Đựng Tiêu, Đồ khô

LH: 0902706122

HŨ PET 120g - 150g: Đựng Thuốc 60viên, 90 Viên

LH: 0902706122

Hũ PET 120g Trong - 60 viên

LH: 0902706122

Hũ PET 150g - 90 viên

LH: 0902706122

Hũ PET 120g -60 viên

LH: 0902706122

HŨ VUÔNG ACRYLIC 15G 30G

HŨ 20G 30G 06

HŨ 20G 30G 05

CHAI ACRYLIC 150ML

CHAI ACRYLIC 150ML

CHAI ACRYLIC 150M

CHAI ACRYLIC 105ML

CHAI ACRYLIC 30ML

CHAI ACRYLIC 30ML

ZL1U3305

HŨ PP 500G

HŨ PET 500G 02

HŨ PET 500G 01

HŨ PET500G 01

HŨ PET 250G 300G