Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai PET 50ml - 02

Chai PET 50ml - Màu Trắng Sửa
- Quy Cách: Cổ Ø 20
- Dùng cho ngành: Dược, Y Tế, Hóa Mỹ Phẩm.