Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai PET 50ml - 01

Chai PET 50ml

- Quy cách: Cổ Ø20

- Dùng cho ngành: Dược, Y Tế, Mỹ Phẩm…