Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Bộ Sản Phẩm Dầu Gội - Sữa Tắm KS

LH: 0902706122

Tuýp nhựa PET DGKS Cao cấp - 50ml

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 50ml - Kiểu 01

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Kiểu 06

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Kiểu 05

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Kiểu 04

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml Tròn - Kiểu 03

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Kiểu 02

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml Tròn - Kiểu 02

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Tròn Kiểu 02

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml - Vuông - Kiểu 02

LH: 0902706122

Chai PET DGKS 30ml Tròn - Màu - 01

LH: 0902706122

Chai PET DGKS - 30ml - Kiểu 1

LH: 0902706122

Chai PET 750ml Vuông

LH: 0902706122

Chai PET 350ml Tròn

LH: 0902706122

Chai PET 300ml Vuông Màu - Kiều 01

LH: 0902706122

Chai PET 300ml Tròn

LH: 0902706122

Chai PET 250ml Vuông

LH: 0902706122

Chai PET 150ml Tròn - Kiểu 01

LH: 0902706122

Chai PET 150ml

LH: 0902706122