Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai nhôm 50ml

Chai Nhôm 50ml
- Cổ Đóng Ø 20
- Mặt nhôm được sơn 
- Dùng cho ngành Dược Y Tế, Mỹ Phẩm...