Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai nhôm 500ml

Chai Nhôm 500ml 
- Cổ vặn Ø28 
- Sơn và không sơn
- Dùng cho ngành Dược. Mỹ Phẩm, Bảo Vệ Thực Vật...