Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai Nhôm 30ml

Chai Nhôm 30ml 
- Cổ đóng
- Sơn in trực tiếp lên chai
- Dùng cho ngành Dược Y Tế, Mỹ Phẩm...