Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai nhôm 250ml - Kiểu Vòi

Chai Nhôm 250ml
- Cổ vặn Ø24 
- Dùng được vòi Pump, Xịt phun sương, và Nắp vặn 24.
- Sơn và Không Sơn
- Dùng cho ngành Dược Y Tế, Mỹ Phẩm, Bảo Vệ Thực Vật...