Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai nhôm 250ml - Kiểu Nắp vặn

Chai Nhôm 250ml 
- Kiểu nắp Vặn Ø24 
- Dùng cho nắp 24
- Dùng cho ngành Dược Y Tế, Mỹ Phẩm, Bảo vệ Thực Vật...