Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai nhôm 100ml

Chai Nhôm 100ml
- Cổ vặn  Ø20
- Nhôm màu bạc nguyên thủy không sơn.
- Dùng cho ngành Dược Y Tế, Mỹ Phẩm...