Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

LH: 0902706122

Chai Nhôm 1 Lít

Chai Nhôm 1 Lít
- Cổ vặn 
- Quy cách: Sơn và Không Sơn
- Dùng cho ngành Dược, Y Tế, Hóa Mỹ Phẩm, Bảo Vệ Thực Vật...