Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Sản Phẩm

Tuýp nhựa Dầu Gội - ST Khách sạn

LH: 0902706122

Tuýp nhựa PE - Dầu Gội - ST Khách sạn

LH: 0902706122

Chai HDPE DGKS 50ml

LH: 0902706122

Chai HDPE DGKS 30ml

LH: 0902706122

Chai Dầu Gội - Kiểu 04

LH: 0902706122

Chai Dầu Gội - Kiểu 03-01

LH: 0902706122

Chai Dầu Gội - Kiểu 03

LH: 0902706122

Chai Dầu Gội - Kiểu 02

LH: 0902706122

Chai Dầu gội 200ml - Kiểu 01

LH: 0902706122

Nắp nhấn bọc nhom cao cấp

Mẫu nắp nút Þ 25,26,27,28,30

Chai Sữa tắm 1000ml 08

Chai Sữa tắm 1000ml 07

Chai Sữa tắm 1000ml 06

Chai Sữa tắm 1000ml 05

Chai Sữa Tắm 750ml

Chai Sữa tắm 1000ml 03

Chai Sua Tam 500ml Model 1

Chai Sữa Tắm 500ml&1000ml 01

Chai Sữa Tắm 500 & 1200 04